ยินดีต้อนรับ แพทย์ประจำบ้านปี 1 กองอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2565