ทางผู้จัดงานได้ส่ง Link สำหรับรับชมไปให้ทางอีเมล์ของท่าน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 66 ขอความกรุณาตรวจสอบใน Inbox หรือ Junk mail