รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Team medicine tournament

แสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม รพ พระมงกุฎเกล้า