ประชาสัมพันธ์อายุรศาสตร์

ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นครั้งที่ 20 ก่อน 30 ก.ย. 62 นี้ ในราคา early bird!

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41

1st PMK MED Walk & Run 2019

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 (เวลา 6.00-7.30 น.) Route วิ่ง ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า - พระราชวังพญาไท Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km (เท่าที่ไหว 2-5 km) ค่าลงทะเบียน 200 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ) จำนวนจำกัด 300 ท่านแรก เท่านั้น หลักจากนั้นจะเป็นราคาปกติ 400 บาท/ท่าน -ได้เสื้อวิ่ง ทุกท่าน -เหรียญรางวัล (เดิน-วิ่ง ครบ 2 km ขึ้นไป) -อาหาร+เครื่องดื่ม ทุกท่าน รับจำนวนจำกัด 300 คน รางวัลชนะเลิศ Overall ชาย 1-5 Overall หญิง 1-5 สนใจ ติดต่อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 2562 ที่คุณ Fern (063-182-5144) ค่ะ กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ลิงค์ https://forms.gle/nbta7KTohjDJpoCS6 และชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.boardreview@gmail.com

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 1” วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 (เวลา 6.00-7.30 น.) Route วิ่ง ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า - พระราชวังพญาไท Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km (เท่าที่ไหว 2-5 km) ค่าลงทะเบียน 200 บาท/ท่าน (ราคาพิเศษ) จำนวนจำกัด 300 ท่านแรก เท่านั้น หลักจากนั้นจะเป็นราคาปกติ 400 บาท/ท่าน -ได้เสื้อวิ่ง ทุกท่าน -เหรียญรางวัล (เดิน-วิ่ง ครบ 2 km ขึ้นไป) -อาหาร+เครื่องดื่ม ทุกท่าน รับจำนวนจำกัด 300 คน รางวัลชนะเลิศ Overall ชาย 1-5 Overall หญิง 1-5 สนใจ ติดต่อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 2562 ที่คุณ Fern (063-182-5144) ค่ะ กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ลิงค์ https://forms.gle/nbta7KTohjDJpoCS6 และชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.boardreview@gmail.com

งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62

งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยเน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

งานประชุมวิชาการ PMK Cardiology Review จัดในวันที่ 13-14 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยเน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62

งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.ท. ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคปอด และการดูแลผูป่วยวิกฤต เน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต และบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

งานประชุมวิชาการ 5th PMK Pulmonary & Critical Care Conference จัดในวันที่ 24-25 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พล.ท. ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า งานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมโรคที่พบบ่อยทางด้านโรคปอด และการดูแลผูป่วยวิกฤต เน้น practical points และ update guidelines เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต และบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านนี้

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏบัติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 Intensive Review of Internal Medicine

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระยะเวลา : วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจีกายน 2562 สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.pmkmedicine.com

จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระยะเวลา : วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจีกายน 2562 สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.pmkmedicine.com