ถึงแพทย์ประจำบ้านใหม่ 2562 !

หนังสือเชิญและกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านใหม่ download ที่นี่ https://www.pmkmedicine.com/index.php/download/download_other

หนังสือเชิญและกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านใหม่ download ที่นี่ https://www.pmkmedicine.com/index.php/download/download_other