ข่าวทั่วไป

ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งแพทย์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกับ ดาวน์โหลด “แบบยื่นหลักฐานแสดงความพร้อมและตอบรับยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม” ได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

แจ้งแพทย์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกับ ดาวน์โหลด “แบบยื่นหลักฐานแสดงความพร้อมและตอบรับยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม” ได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

E-book "Practical Medicine"

อ่านแบบ E-book ได้แล้ว สำหรับบทความประกอบการบรรยายในการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 24 "Practical Medicine" รวมทั้งบทความเรื่องอื่นที่น่าสนใจในสาขาอายุรศาสตร์ ทั้งความรู้พื้นฐานและนำไปใช้ได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.mebmarket.com/ebook-289371-Practical-Medicine

อ่านแบบ E-book ได้แล้ว สำหรับบทความประกอบการบรรยายในการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 24 "Practical Medicine" รวมทั้งบทความเรื่องอื่นที่น่าสนใจในสาขาอายุรศาสตร์ ทั้งความรู้พื้นฐานและนำไปใช้ได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่าง https://www.mebmarket.com/ebook-289371-Practical-Medicine

การประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 14

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 14 หัวข้อ "Common Problems in Medicine" ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCp9YwVrtL_udwiNN9uyUDvfG8kqhMCRVt5wa0-5CjkJldUQ/viewform

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก ร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 14 หัวข้อ "Common Problems in Medicine" ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCp9YwVrtL_udwiNN9uyUDvfG8kqhMCRVt5wa0-5CjkJldUQ/viewform

7th Rheumatology Review

แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 7th Rheumatology Review ในวันที่ 29 ต.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์ที่แนบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMjiAxfktYWzFN1Mb37Q3J29RLSpQrsJ5cjo_Pumu9qhBLJQ/viewform

แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 7th Rheumatology Review ในวันที่ 29 ต.ค. 66 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านลิงก์ที่แนบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMjiAxfktYWzFN1Mb37Q3J29RLSpQrsJ5cjo_Pumu9qhBLJQ/viewform

GI PMK Gastroenterology & Hepatology Board Review Course

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวน แพทย์ประจำบ้าน, อายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 GI PMK Gastroenterology & Hepatology Board Review Course ณ ห้องประชุมพลตรีผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 รายได้จากการจัดประชุมใช้สำหรับกิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยของแผนกฯ ในงานมีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงสุด “กระชับ วันเดียวจบ ครบทุกเรื่อง” ** ใครสนใจ GI ห้ามพลาด ** #GIPMK #GIPMKBR23

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวน แพทย์ประจำบ้าน, อายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 GI PMK Gastroenterology & Hepatology Board Review Course ณ ห้องประชุมพลตรีผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 รายได้จากการจัดประชุมใช้สำหรับกิจกรรมวิชาการ การเรียนการสอน และพัฒนางานวิจัยของแผนกฯ ในงานมีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงสุด “กระชับ วันเดียวจบ ครบทุกเรื่อง” ** ใครสนใจ GI ห้ามพลาด ** #GIPMK #GIPMKBR23

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

หน่วยมะเร็งวิทยา รพ. พระมงกุฎเกล้า รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 ตำแหน่ง 2. แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถส่งใบสมัครได้ทาง https://forms.gle/hS1R9mR4MA8zfSKR8 ภายใน 15 กันยายน 2566 นี้

หน่วยมะเร็งวิทยา รพ. พระมงกุฎเกล้า รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 ตำแหน่ง 2. แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถส่งใบสมัครได้ทาง https://forms.gle/hS1R9mR4MA8zfSKR8 ภายใน 15 กันยายน 2566 นี้

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการศึกษา 2567

หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง (รับพิจารณาทั้งมีต้นสังกัดและอิสระ) แพทย์ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ https://forms.gle/8PcaWXjWhGwZWYBB9

หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง (รับพิจารณาทั้งมีต้นสังกัดและอิสระ) แพทย์ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ https://forms.gle/8PcaWXjWhGwZWYBB9

Open house GI pmk 2023

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน GI PMK Open House 2023 สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ หรือ อายุรแพทย์ ที่สนใจศึกษาต่อในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร (GI Fellow) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยส่งประวัติย่อ พร้อมแนบ CV มาที่ email wilaipornpmk@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า กิจกรรมมากมายรอทุกคนอยู่ อย่าลืมกดติดตามเพจของเราเพื่อทราบข่าวสารเกี่ยวกับงาน Facebook Page: GI PMK - แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ รพ.พระมงกุฎเกล้า #GIPMKOpenHouse2023 #เปิดบ้านGIPMK

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน GI PMK Open House 2023 สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ หรือ อายุรแพทย์ ที่สนใจศึกษาต่อในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร (GI Fellow) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยส่งประวัติย่อ พร้อมแนบ CV มาที่ email wilaipornpmk@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้วพบกันวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า กิจกรรมมากมายรอทุกคนอยู่ อย่าลืมกดติดตามเพจของเราเพื่อทราบข่าวสารเกี่ยวกับงาน Facebook Page: GI PMK - แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ รพ.พระมงกุฎเกล้า #GIPMKOpenHouse2023 #เปิดบ้านGIPMK

รับสมัครแพทย์​ประจำบ้านต่อยอดสาขาทางเดินอาหาร​ ปีการศึกษา​ 2566

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับใบสมัครถึง วันที่ 31 ส.ค. 65 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 ก.ย. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวิไลพร (คุณอุ๊) โทร 02-763-3327 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/7755152

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับใบสมัครถึง วันที่ 31 ส.ค. 65 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 ก.ย. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวิไลพร (คุณอุ๊) โทร 02-763-3327 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/7755152

โครงการ Genomics Thailand

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด สามพันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด สามพันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984

2nd PMK MED Walk & Run 2020

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Fun run ระยะเดินวิ่ง 2 km Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/zi1LVCxgaHbEuTJV6 ชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.walkandrun@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ค่าลงทะเบียน 1. ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของ วพม./แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ รพ.รร.6 และครอบครัว 350 บาท 2. บุคลากร รพ.รร.6/วพม. และครอบครัว 350 บาท 3. ผู้ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 และครอบครัว 350 บาท 4. บุคคลภายนอก 500 บาท https://forms.gle/Lf7A49m5DzTTB5AQ7

“เดิน-วิ่ง อายุรศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Fun run ระยะเดินวิ่ง 2 km Fun run ระยะเดินวิ่ง 5 km สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/zi1LVCxgaHbEuTJV6 ชำระเงินที่ 043-802032-3 ธ. กรุงเทพ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า" ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ pmkmed.walkandrun@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ค่าลงทะเบียน 1. ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ของ วพม./แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ รพ.รร.6 และครอบครัว 350 บาท 2. บุคลากร รพ.รร.6/วพม. และครอบครัว 350 บาท 3. ผู้ลงทะเบียนอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 และครอบครัว 350 บาท 4. บุคคลภายนอก 500 บาท https://forms.gle/Lf7A49m5DzTTB5AQ7

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpmkneurology.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aaBmk46QybnYbOei7AcS2JkiTu5KLLPoH8vBY6PspJusaGaZpmKyFMes&h=AT2Erei9LR0wF2CdKwbpXLH7mD7aoxrxOs9XYZt1m9TdDIEA4moxHENRtkChH5drd097LVrCCTRXgTB6mef8EsTqVH_DaAd_6-5lXuR8_yk-KoUYUhvkYZhBmZ0zWJpyHnQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1A63G_IFJjBa_gAq8np3r1rF1t299N82v4oZ_XrR5JL5mai6VNu21ZtfHYtPd_gT6miMbiHZW9BC9mcH8ExKrXaiSbmthhxEjOSVvBCQLOZll0cg43hSKUrLWGMDU16tTBT2N9sxDwjSe1Y6wHXn0bKmJJPWEOyeDKqAP52jmC4UBo1a0i_hljsok

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpmkneurology.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aaBmk46QybnYbOei7AcS2JkiTu5KLLPoH8vBY6PspJusaGaZpmKyFMes&h=AT2Erei9LR0wF2CdKwbpXLH7mD7aoxrxOs9XYZt1m9TdDIEA4moxHENRtkChH5drd097LVrCCTRXgTB6mef8EsTqVH_DaAd_6-5lXuR8_yk-KoUYUhvkYZhBmZ0zWJpyHnQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1A63G_IFJjBa_gAq8np3r1rF1t299N82v4oZ_XrR5JL5mai6VNu21ZtfHYtPd_gT6miMbiHZW9BC9mcH8ExKrXaiSbmthhxEjOSVvBCQLOZll0cg43hSKUrLWGMDU16tTBT2N9sxDwjSe1Y6wHXn0bKmJJPWEOyeDKqAP52jmC4UBo1a0i_hljsok

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จากหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม รพ.รร.6 คลิกลิงค์ด้านล่าง https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pmkmedicine.com%2Fuploads%2Farticle_download%2F20200805_143441_5f2a61115c310_upload.pdf%3Ffbclid%3DIwAR08uM-vl9hKKhFgl2fwqcA-3q1s7nHJDzFf2hNmIxk6ccr2FgqRvt6CvVI&h=AT35eqtno0zrPbYDpr1_TYD8IhuIFYgql9R_z3ycTEtqraGw0Nfan2S0ZZ_qv8sIN5Xv-5pS3B0gBFpiiNEl2Kv45Tm7VQQ_9W57FVqVv4fiim_c4NBn0_-lBUm13TJZbt0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3AEqGts_YkWhKv5VFJT7OI9Id1czt1cQs7Foq_ahOzwN90KJN0eQGMx1Wa1czq0LSEtKSrgIMOmKTbjFFanW_fxGIXn6ZZcr0n8FHh1Gi_1Uunt4BJzfe_xB6WSR22XE87m9lJuUdabZSEH6tT7U6xxLxEqjZM81vjnlF1NuoAXhrSIdk3sLjunVQ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จากหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม รพ.รร.6 คลิกลิงค์ด้านล่าง https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pmkmedicine.com%2Fuploads%2Farticle_download%2F20200805_143441_5f2a61115c310_upload.pdf%3Ffbclid%3DIwAR08uM-vl9hKKhFgl2fwqcA-3q1s7nHJDzFf2hNmIxk6ccr2FgqRvt6CvVI&h=AT35eqtno0zrPbYDpr1_TYD8IhuIFYgql9R_z3ycTEtqraGw0Nfan2S0ZZ_qv8sIN5Xv-5pS3B0gBFpiiNEl2Kv45Tm7VQQ_9W57FVqVv4fiim_c4NBn0_-lBUm13TJZbt0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3AEqGts_YkWhKv5VFJT7OI9Id1czt1cQs7Foq_ahOzwN90KJN0eQGMx1Wa1czq0LSEtKSrgIMOmKTbjFFanW_fxGIXn6ZZcr0n8FHh1Gi_1Uunt4BJzfe_xB6WSR22XE87m9lJuUdabZSEH6tT7U6xxLxEqjZM81vjnlF1NuoAXhrSIdk3sLjunVQ

Intensive Review of Internal Medicine 2562

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทะเบียนออนไลน์ก่อนหมด early registration วันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ https://www.pmkmedicine.com/index.php/seminar/view_detail/41