ประกาศรับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด สาขาโรคไต 2564

ข้อกำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศึกษา 2564 กองอายุรกรรม/ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://www.pmkmedicine.com/index.php/download/download_other เอกสารที่ 15