บทความสุขภาพ

ตัวเรือด (Bedbugs)

ตัวเรือด (bedbugs) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Cimex lectularius เป็นกลุ่มปรสิตที่อาศัยอยู่ภายนอกร่างกายของโฮสต์ (ectoparasites) จะดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและยังสามารถพบได้ในกลุ่มสัตว์ปีก ตัวเรือดนั้นจะมีขนาดเล็กประมาณ 5 ถึง 7 มิลลิเมตร รูปร่างแบน วงรี ลำตัวเป็นปล้อง มี 6 ขา หัวมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมหรือสามเหลี่ยมมีปากสำหรับดูดเลือดอยู่ด้านล่าง มีสีน้ำตาลปนแดง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเพศเมียจะมีขนาดลำตัวที่ยาวกว่าเพศผู้เล็กน้อย
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1rmiaHYN86PqxYXGsVxnjkPx61F-eK71d/view?usp=drive_link

ตัวเรือด (bedbugs) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Cimex lectularius เป็นกลุ่มปรสิตที่อาศัยอยู่ภายนอกร่างกายของโฮสต์ (ectoparasites) จะดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและยังสามารถพบได้ในกลุ่มสัตว์ปีก ตัวเรือดนั้นจะมีขนาดเล็กประมาณ 5 ถึง 7 มิลลิเมตร รูปร่างแบน วงรี ลำตัวเป็นปล้อง มี 6 ขา หัวมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมหรือสามเหลี่ยมมีปากสำหรับดูดเลือดอยู่ด้านล่าง มีสีน้ำตาลปนแดง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเพศเมียจะมีขนาดลำตัวที่ยาวกว่าเพศผู้เล็กน้อย
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1rmiaHYN86PqxYXGsVxnjkPx61F-eK71d/view?usp=drive_link