แสดงความยินดีกับความสำเร็จแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที 3 ปีการศึกษา 2564