ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ กองอายุรกรรม ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล "ครูแพทย์ดีเด่น" ประจำปี 2567 ในงานวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 49 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567