ขอเชิญประชุม นขต. กองอายุรกรรม 18 มิ.ย. 2562

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุม นขต.กองอายุรกรรม พร้อมรับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมอายุรกรรมธนะรัชต์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 12.00 น.