พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านรุ่น 46 และปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านรุ่น 49 กองอายุรกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านรุ่น 46 และปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านรุ่น 49 กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมพิธีมอบรางวัลแพทย์ประจำบ้านดีเด่นและรางวัลวิจัย