ประชุมวิชาการร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ รพ พุทธชินราช ร่วมกับ กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า