ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568 สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/rGHbpGPhhqRAxdbg6 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67