ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก

วันที่ 28 ก.พ. 66 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.