ประชุมร่วมของ รพ นครศรีธรรมราช กับ รพ พระมงกุฎเกล้า 2021