6th Rheumatology Reviews

6th Rhematology Reviews "What is New in Rheumatology?" วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciJyk4IfThcVYY8CIZvpHSv4M-gj_S_YAsHbxIKEhdVMzF_Q/viewform