แสดงความยินดีกับรางวัลคะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

แสดงความยินดีกับ พญ. วรินท์ศยา กิจวรลักษณ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 กองอายุรกรรมกับรางวัลคะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปีการศึกษา 2565