แพทย์ประจำบ้าน กองอายุกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Medicine Tournament RCPT 2020