แสดงความยินดีกับ อาจารย์ กองอายุรกรรม

อ บัญชา สถิระพจน์ กับรางวัล อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น และ อ วศิน วาสิกะสิน กับรางวัลวิจัยดีเด่น ในงานประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ปี 2563