รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการศึกษา 2567

หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง (รับพิจารณาทั้งมีต้นสังกัดและอิสระ) แพทย์ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ https://forms.gle/8PcaWXjWhGwZWYBB9