โครงการ Genomics Thailand

ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกท่าน เป็นอาสาสมัครโครงการจีโนมิกส์ ประเทศไทย สาขากองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า รัฐบาลตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งหมด สามพันล้านรหัส (whole genome sequencing) ด้วยเทคโนโลยี NGS ให้กับอาสาสมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมายมุ่งศึกษา 5 กลุ่มโรคสำคัญ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหายาก 3.โรคเรื้อรัง 4.โรคติดเชื้อ 5.การแพ้ยา สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตั้งโอ๋ 095-716-6074, 02-354-3984