รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

หน่วยมะเร็งวิทยา รพ. พระมงกุฎเกล้า รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 ตำแหน่ง 2. แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตร 4 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง สามารถส่งใบสมัครได้ทาง https://forms.gle/hS1R9mR4MA8zfSKR8 ภายใน 15 กันยายน 2566 นี้