การตรวจร่างกาย ก่อนการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

ท่านที่มีบุตรหลาน ที่ต้องการเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 
ให้นำบุตรหลานมาตรวจ ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 62 - 20 ก.พ. 63 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ท่านที่มีบุตรหลาน ที่ต้องการเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ให้นำบุตรหลานมาตรวจ ในช่วงวันที่ 1 พ.ย. 62 - 20 ก.พ. 63 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า