แจ้งกำหนดรีรันกิจกรรม PMK Medicine Board Review 6th