เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป แพทย์ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบ https://forms.gle/8PcaWXjWhGwZWYBB9