รับชมย้อนหลัง (Rerun)

สามารถรับชมย้อนหลัง (Rerun) วันที่ 16 ต.ค. 66 – 30 พ.ย. 66 *รับชมย้อนหลังได้ทั้งผู้ที่ลงทะเบียน Online และ On-site