รับชมย้อนหลัง PMK Medicine Board Review ครั้งที่ 7

สามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรม PMK Medicine Board Review ครั้งที่ 7 ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 67 เท่านั้น