รับชมย้อนหลัง PMK Medicine Board Review ครั้งที่ 7

เนื่องจากระบบรับชมย้อนหลังเกิดปัญหาขัดข้อง เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 จึงขยายวันรับชมย้อนหลัง โดยสามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรม PMK Medicine Board Review ครั้งที่ 7 ได้ถึงวันที่ 16 มี.ค. 67 เท่านั้น