ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งแพทย์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ พร้อมกับ ดาวน์โหลด “แบบยื่นหลักฐานแสดงความพร้อมและตอบรับยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม” ได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier