แสดงผลงานวิจัยของนายแพทย์เนติ สันแสนดี แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคไต กองอายุรกรรม

ภาพภายในงาน RCPT 2020
Abstract

Introduction