กองอายุรกรรม และภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

กองอายุรกรรม และภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560