พล.ต.หญิง นันทา เกษหอมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่ บก.กองอายุรกรรม

วันที่ 29 มี.ค. เวลา 11.00 น. พล.ต.หญิง นันทา เกษหอมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่ บก.กองอายุรกรรม