งานเลี้ยงฉลองและพิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองอายุรกรรม

จัดโดยกองอายุรกรรม รพ.รร.6 และภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมธนะรัชต์ เวลา 12.00-14.00 น. คณาจารย์กองอายุรกรรมและภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อายุรแพทย์ใหม่ทุกคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำ