การสัมมนาเสริมศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่

ภาพกิจกรรม สัมมนา R2-61