พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วพม.

โครงการพัฒนาอาจารย์ Teaching and Learning "การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ.2563" ระหว่าง 19 - 21 มิ.ย.62 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์สปา จว.เพชรบุรี