งานสัมนาแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 อายุรศาสตร์ รุ่น 49

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2562 และทีมอาจารย์แพทย์ประจำบ้าน ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลล่า กอล์ฟ&สปา จังหวัดเพชรบุรี