แสดงความยินดีกับงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด งาน rcpt 2020

ราววัลงาน best research resident and fellow award rcpt 2020