รางวัลชนะเลิศประเภทชาย วิ่ง 5 km ในงาน 2nd PMK MEDICINE WALK&RUN 2020