แสดงความยินดีกับอาจารย์กองอายุรกรรม ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์