สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์

> อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

> อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

ลงทะเบียนสัมมนา

ลงทะเบียนสัมมนา

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

ชื่อหลักสูตร : อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

ชื่อหลักสูตร : อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”
*หมายเหตุ : ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ(สำหรับพิมพ์ในประกาศนียบัตร)
*หมายเหตุ : ใช้ชื่อ Email จริงเพื่อระบบจะได้จัดส่งข้อมูล

กรุณาเลือกหลักสูตรย่อย

ยกเลิก