สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์

> อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

> อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

ลงทะเบียนสัมมนา

ลงทะเบียนสัมมนา

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

ชื่อหลักสูตร : อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”

ชื่อหลักสูตร : อบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ 22 ประจำปี 2564 “Primer on Medicine”
*หมายเหตุ : ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ(สำหรับพิมพ์ในประกาศนียบัตร)
*หมายเหตุ : ใช้ชื่อ Email จริงเพื่อระบบจะได้จัดส่งข้อมูล

กรุณาเลือกหลักสูตรย่อย

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
  • 13:15 - 14:00
  • 14:15 - 16:00
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
  • 13:15 - 14:00
  • 14:15 - 16:00
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
  • 13:15 - 14:00
  • 14:15 - 16:00
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
  • 13:15 - 14:00
  • 14:15 - 16:00
ยกเลิก