สมัครออนไลน์

การประชุมอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 “Practical Medicine”

2023-04-03 16:16:28
รายละเอียด :

- จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน
- สอบถามเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ)
ใบเสร็จ: พ.อ.หญิง จิระภาพร อยู่โต โทร. 081-985-3803, 02-763-3305
การลงทะเบียน: น.ส.เกวลี ฤกษ์ดี โทร. 063-182-5144, 02-763-3280

หนังสือเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

โปสเตอร์พร้อมกำหนดการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2566
(Rerun 16 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66)

สถานที่ :

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ห้องประชุมดุสิตธานี 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รูปแบบ :

- รูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid (online และ onsite เลือกรูปแบบใดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนได้)
- Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

- นักศึกษาแพทย์: online 700 บาท, onsite 1,000 บาท
- แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด: online 1,500 บาท, onsite 2,000 บาท
-แพทย์ทั่วไป, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์พี่เลี้ยง และอื่นๆ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566: online 3,000 บาท, onsite 3,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566: online 3,000 บาท, onsite 4,000 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”
ติดต่อเรื่องใบเสร็จ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803