สมัครออนไลน์

การประชุมอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 “Emergency Medicine”

2024-03-13 17:20:40
รายละเอียด :

- จัดโดย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คลิกปุ่มลงทะเบียนสัมมนา สีฟ้า มุมขวาบน เพื่อลงทะเบียน
- สอบถามเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ)
ใบเสร็จ: พ.อ.หญิง จิระภาพร อยู่โต โทร. 081-985-3803, 02-763-3305
การลงทะเบียน: น.ส.เกวลี ฤกษ์ดี โทร. 063-182-5144, 02-763-3280 E-mail: medicine.pmk@gmail.com

- โปสเตอร์งานประชุม

- หนังสือเชิญข้าราชการ


วัตถุประสงค์ :

เป็นการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป เหมาะกับแพทย์ทุกท่าน นักเรียนแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

ระยะเวลา :

วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2567

สถานที่ :

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ห้องประชุมดุสิตธานี 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รูปแบบ :

- Onsite only (รับจำนวนจำกัด 500 คน)
- Lectures, Meet-The-Experts, Workshops

ค่าลงทะเบียน :

- นักศึกษาแพทย์: 1,000 บาท
- แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด: 2,000 บาท
-แพทย์ทั่วไป, แพทย์ใช้ทุน, แพทย์พี่เลี้ยง และอื่นๆ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567: 3,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567: 4,000 บาท

ช่องทางการชำระ :

- โอนเงินสดเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” เลขที่บัญชี 043-802032-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียม 10 บาท) สั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”
ติดต่อเรื่องใบเสร็จ: พันเอก หญิง จิระภาพร อยู่โต มือถือ: 081-985-3803